Κίονες από γυψομάρμαρο (scagliola) σε κατοικία στην Πεντέλη

Κατασκευή και τοποθέτηση κιόνων από γυψομάρμαρο (scagliola) με λεπτομέρειες επιχρύσωσης στο κιονόκρανο και στη βάση τoυς.