Κολώνες από γυψομάρμαρο (scagliola) στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη, Άνδρος

Κατασκευή και τοποθέτηση κιόνων από γυψομάρμαρο (scagliola) με διακοσμητικά στοιχεία στο κιονόκρανο τoυς.