Κίονες από γυψομάρμαρο (scagliola) στο ξενοδοχείο Queen of Sheba, Ιορδανία